Успехът винаги е резултат от добре обмислена стратегия, целенасочени усилия за нейното прилагане и постоянство!

И успешният бизнес в Etsy не прави изключение от това правило. 

В статията по-долу ще Ви представя стратегия за органичен растеж на нови магазини, която съм прилагала неведнъж.

Пример за нейната ефективност са и резултатите от 2-месечното ни сътрудничество с участник в менторската програма на Shehustlin. 

(повече за програмата тук, в момента всички места са заети, но септември 2022 ще има нови 🙂

art photography of decorative plates and pots with lids

Малко предистория

Към началото на съвместната ни работа, въпросният магазин за ръчно рисувани икони е активен в Etsy от около 1 година. 

Органичните позиции на продуктите му са слаби (откриват се едва на 4 – 5-та страница), въпреки че конкуренцията в тази ниша не е висока (20 хил. конкурентни листинга за един от основните ключови изрази и 2-3 хил. за другия.) 

Основната част от поръчките (80-90%) е постигната с помощта на реклама чрез Etsy Ads. Въпреки нея обаче, броят на продажбите е далеч под желания от твореца. 

Ясно бе, че е необходима серия мерки, които да подобрят ранга на магазина, за да започнат органични продажби.

ВАЖНО: За да бъде една стратегия успешна, тя трябва да бъде съобразена с особеностите на продукта и естеството на пазара, в който се прилага!

a painter with a brush painting

Стратегията за органичен растеж, която споделям, е подходяща при следните условия

•          Продуктът е нишов.  Тя едва ли би проработила в силно конкурентен пазар, каквито са категориите с дигитални продукти, бижутерия, дрехи, аксесоари за бита и др. Това са доходоносни ниши, но изискват различен подход.

•          Конкуренцията е ниска

•          Има достатъчен обем на търсене по избраните ключови изрази

•          Продажбите на конкурентите са удовлетворяващи

photo of person holding brown yarn roll

Какво направихме 

Основните ни цели бяха две:

1.         Подобряване ранга на продуктите при органично търсене (придвижването им към по-предни позиции и първа страница).

2.         Намаляване на средствата за реклама.

Като краен резултат очаквахме изпълнението на тези задачи да увеличи дела на „органичните продажби“ и да съкрати значително разходите за реклама.

Подобряване ранга на продуктите при органично търсене

За да постигнем първата си цел, трябваше да изпълним някои задачи.

Проучването на конкуренцията бе първата от тях. Чрез него искахме да разберем:

– какво и колко продават другите Еtsy магазини в нишата.

Така научихме, че продажбите на този пазар са задоволителни и броят им отговаря на желания от твореца.

– как изглеждат магазините им (как представят продуктите си)? 

В хода на това проучване установихме, че повечето от тях имат еднообразна визия. Иконите са изделие, съобразено с религиозни норми, така че повечето конкуренти бяха заложили на класическия облик в представянето на продукцията си.  

Това ни даде идея за конкурентно предимство! Предположихме, че купувачите ще бъдат по-привлечени от снимки с по-модернистичен и разчупен дизайн. Той би помогнал на нашите листинги да изпъкнат сред множеството други и биха предизвикали по-голям интерес!

Изборът на основни ключови изрази е следващата стъпка към оптимизацията. Чрез тях даваме ясен знак на Etsy алгоритъма кога и за кои търсения е важно нашите продукти да се появяват. 

Спряхме се на 3 основни и 2 второстепенни израза  и ги включихме в заглавията и таговете на всички продукти в магазина. 

ВАЖНО: Основният ключов израз поставихме в началото на заглавията, а останалите включихме и в таговете. Разбира се, в таговете има място за много повече ключови изрази, което води до разнообразие и шанс нашите листинги да се появят в резултатите на повече търсения.

След като изпълнихме тези задачи, пристъпихме към следващата цел, а именно 

Намаляване на средствата за реклама

На този етап разчитахме, че добре оптимизираните ни продукти ще станат „по-видими“ при органично търсене. Това ни вдъхна увереност да намалим разхода за реклама. Продължихме да рекламираме само 1-2 листинга –тези, които според нас имаха най-голям потенциал.

Междувременно, в рамките на 3-4 седмици подновявахме оптимизираните продукти (по 10-15 на ден). Това бе индикация за Etsy, че листингите са нови, благодарение на което алгоритъмът им предоставяше по-висок ранг.

assorted gold plated table figurines

Резултатите от прилагането на тази стратегия не закъсняха

Първоначално при органично търсене продуктите на моя клиент се появяваха едва на 5-6-та страница. 

Благодарение на предприетите мерки продуктите постепенно подобриха позициите си. В рамките на 2 месеца 6-7 от листингите се изкачиха до 1-ва страница по 3-те ключови израза, за които бяха оптимизирани! 

За да се уверим в отличните им позиции, използвахме и режима incognito mode на Google Chrome. Той скрива от Etsy историята на предишните ни търсения и по този начин премахва тяхното влияние върху резултатите, които алгоритъмът ни показва. 

В крайна сметка магазинът започна да получава основно органични поръчки! Бе настъпил  моментът, в който рекламата можеше да бъде спряна напълно и продавачът да облекчи бюджета си! 

persons hand on brown wooden table

Стратегията не е сложна и е по силите на всеки

Необходимо е да следвате 3 основни стъпки:

  • Добро познаване на конкуренцията. То помага при идентифицирането на конкурентни предимства, от които да се възползваме! 

Когато сме запознати с продуктите, визията на магазините и търговските практики на другите продавачи, лесно можем да открием и акцентираме върху нещо, по което да се отличаваме и да посрещнем по добре нуждите на купувачите.

  • Стратегически избор на ключови изразиза които да оптимизираме. 

Важно е ключовите изрази да се отнасят за всички листинги! В случай, че предлагате различни категории изделия, използвайте по 3-5 ключови израза за всяка категория и оптимизирайте целенасочено за тях. 

Ако стартирате магазин в Etsy, в началото e удачно да оптимизирате за нискоконкурентни ключови изрази. Когато се убедите, че продуктите ви имат добри позиции за тези ключови изрази, може да се насочите към средноконкурентни такива. Така вашият магазин ще проправя пътя си към все по-конкурентни ниши.

  • Постоянство и търпение. Постоянството и търпението са задължителна част от успеха във всяко начинание.

В разглеждания случай бяха необходими около 2 месеца усилена работа включваща седмични менторски срещи, задачи и домашни и задълбочаване на знания и умения, за да бъдат постигнати целите. 

В крайна сметка обаче, този Etsy магазин стана по-ефективен и печеливш!

Работата по този проект и резултатите от него ми донесоха истинско удовлетворение.

Това беше поредният пример, доказващ, че стратегията, която самата аз прилагам и препоръчвам за нови магазини (и работещи магазини с нишови продукти) в Etsy, е успешна не само на теория!

А вие ще се опитате ли да приложите тази стратегия?

Споделете в коментар какви резултати сте постигнали с нея!