147.00 лв. BGN

An account already exists with this email address. Is this you?

Sign in

Индивидуална консултация

Моле, да изпратите 48 часа преди срещата ни:

  • screenshot на статистики за последните 30 дни
  • конкретни въпроси и теми за дискусия, ако имате такива

След като заплатите таксата, ще можете да изберете ден и час за срещата.