Showing: 1 - 1 of 1 RESULTS
top view photo of two person s hands weaving

Най-важните условия за успешен бизнес в Etsy (и не само!)

Преди няколко дни получих съобщение в Messenger от творец, който искаше помощ за магазина си в Etsy. Това съобщение не беше по различно от десетките други, които получавам всеки ден и звучеше горе долу така: Имам магазин в Etsy от 2020, но нещата не вървят. Качвам продукти всеки ден, рекламирам без резултат, платих за професионална …